Các Loại Dock Leveler Đặc Biệt

Chào mừng đến với Rotomatik!

Công ty Rotomatik VN được biết đến là công ty có 100% vốn nước ngoài, được thành lập với mục tiêu mang lại giải pháp toàn diện về công nghệ nâng trước và vận chuyển vật liệu phục vụ cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

 

Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp giải pháp toàn diện và các dịch vụ làm tăng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Các Loại Dock Leveler Đặc Biệt

Hoạt động đơn giản - Kích hoạt nút nhấn cung cấp cho người kiểm soát cầu nâng toàn quyền kiểm soát tất cả các chức năng để hoạt động dễ dàng và an toàn.

QUOTATION REQUEST

If you wish to receive our quotation, please fill in your address information below. Send us your information.

* Required

Your Info


Your expected about Forlift/ Truck

(mm)
(kg)
Cart