Kiểm soát Interlock

Chào mừng đến với Rotomatik!

Công ty Rotomatik VN được biết đến là công ty có 100% vốn nước ngoài, được thành lập với mục tiêu mang lại giải pháp toàn diện về công nghệ nâng trước và vận chuyển vật liệu phục vụ cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

 

Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp giải pháp toàn diện và các dịch vụ làm tăng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Kiểm soát Interlock

Interlock Controls

Kiểm soát hoạt động của thiết bị dock.

 

Tính năng và lợi ích Interlock Controls

  • Trình tự chuỗi cung cứng hoàn hảo - cho phép kiểm soát giao diện, giữ cho chuỗi cung ứng an toàn.
  • Trình tự tiến hành tốt nhất - an toàn cho các trailer và bảo về người vận hành.
  • Trình tự bảo vệ cửa – Bảo vệ cửa ra vào và nhân viên.

 

QUOTATION REQUEST

If you wish to receive our quotation, please fill in your address information below. Send us your information.

* Required

Your Info


Your expected about Forlift/ Truck

(mm)
(kg)
Cart