Chào mừng đến với Rotomatik!

Công ty Rotomatik VN được biết đến là công ty có 100% vốn nước ngoài, được thành lập với mục tiêu mang lại giải pháp toàn diện về công nghệ nâng trước và vận chuyển vật liệu phục vụ cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

 

Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp giải pháp toàn diện và các dịch vụ làm tăng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Products

– Độ nâng (độ cao chuẩn): 2900 - 7500 mm.
– Công suất/ tải trọng nâng: 2,5 - 3,5 tấn.
– Độ nâng (độ cao chuẩn): 2900 - 7500 mm.
– Công suất/ tải trọng nâng: 2,5 - 3,5 tấn.
– Độ nâng (độ cao chuẩn): 2480 - 7500 mm.
– Công suất/ tải trọng nâng: 4,0 - 5,0 tấn.
– Độ nâng (độ cao chuẩn): 4500 - 7100 mm.
– Công suất/ tải trọng nâng: 1,0 - 1,2 tấn.
– Độ nâng (độ cao chuẩn): 4550 - 10700 mm.
– Công suất/ tải trọng nâng: 1,4 - 1,6 tấn.
– Độ nâng (độ cao chuẩn): 4250 - 13000 mm.
– Công suất/ tải trọng nâng: 1,8 - 2,5 tấn.
– Độ nâng (độ cao chuẩn): 4250 - 10700 mm.
– Công suất/ tải trọng nâng: 2,0 - 2,5 tấn.
– Độ nâng (độ cao chuẩn): 4250 - 7400 mm.
– Công suất/ tải trọng nâng: 1,6 - 2,0 tấn.
– Độ nâng (độ cao chuẩn): 4953 - 11353 mm.
– Công suất/ tải trọng nâng: 1,6 - 2,0 tấn.
– Độ nâng (độ cao chuẩn): 3000 - 7000 mm.
– Công suất/ tải trọng nâng: 1,0 - 1,25 tấn.
– Độ nâng (độ cao chuẩn): 3000 - 13000 mm.
– Công suất/ tải trọng nâng: 1,2 - 1,5 tấn.
– Độ nâng (độ cao chuẩn): 3000 - 14500 mm.
– Công suất/ tải trọng nâng: 1,0 - 1,6 tấn.

QUOTATION REQUEST

If you wish to receive our quotation, please fill in your address information below. Send us your information.

* Required

Your Info


Your expected about Forlift/ Truck

(mm)
(kg)
Cart