Chào mừng đến với Rotomatik!

Công ty Rotomatik VN được biết đến là công ty có 100% vốn nước ngoài, được thành lập với mục tiêu mang lại giải pháp toàn diện về công nghệ nâng trước và vận chuyển vật liệu phục vụ cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

 

Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp giải pháp toàn diện và các dịch vụ làm tăng và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Sản phẩm mới

Gọi phone (090) 319 8988
- Độ nâng (độ cao chuẩn): 122 mm.
- Công suất/ tải trọng nâng: 2,0 - 3,5 t.
Gọi phone (090) 319 8988
- Độ nâng (độ cao chuẩn): 122 mm.
- Công suất/ tải trọng nâng: 1,2 - 1,4 t.
Gọi phone (090) 319 8988
- Độ nâng (độ cao chuẩn): 122 mm.
- Công suất/ tải trọng nâng: 1,6 - 2,0 t.

Gọi phone (090) 319 8988
- Độ nâng (độ cao chuẩn): 120 mm.
- Công suất/ trọng tải nâng: 1,3 - 1,5 t.
Gọi phone (090) 319 8988
- Độ nâng (độ cao chuẩn): 120 mm.
- Công suất/ tải trọng nâng: 1,4 t.
Gọi phone (090) 319 8988
Độ nâng (độ cao chuẩn): 1600-3000mm
Công suất/ tải trọng nâng: 1,0 tấn.

Gọi phone (090) 319 8988
- Độ nâng (độ cao chuẩn): 710 mm.
- Công suất/ tải trọng nâng: 1,5 tấn.
Gọi phone (090) 319 8988
- Độ nâng (độ cao chuẩn): 710 mm.
- Công suất/ Tải trọng nâng: 1,0 tấn.
Gọi phone (090) 319 8988
- Độ nâng (độ cao chuẩn): 115 mm.
- Công suất/ tải trọng nâng: 2,0 tấn.

Gọi phone (090) 319 8988
- Độ nâng (độ cao chuẩn): 122 mm.
- Công suất/ tải trọng nâng: 2,0 tấn.
Gọi phone (090) 319 8988
- Độ nâng (độ cao chuẩn): 122 mm.
- Công suất/ tải trọng nâng: 1,0 tấn.
Gọi phone (090) 319 8988
- Độ nâng (độ cao chuẩn): 122 mm.
- Công suất/ tải trọng nâng: 2,2 tấn.

Giỏ hàng